Thứ hai, 15/08/2022 - 19:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Kinh Bắc

Triển khai tiêm vaccin phòng Covid 19 cho học sinh Tiểu học.

Triển khai tiêm vaccin phòng Covid 19 cho học sinh Tiểu học.

Căn cứ Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày o4/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022;

Căn cứ Kế hoach số 864/KH-SYT ngày 05/4/2022 của Sở y tế Bắc Ninh về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022;

Căn cứ Công văn số 65/KH-UBND  ngày 14/4/2022 của UBND thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn phường Kinh Bắc nói chung và tình hình thực tế Trường Tiểu học Kinh Bắc nói riêng, nhà trường đã phối hợp với y tế  phường tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm. Cơ sở vật chất chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ, đảm bảo 5K. Tổng số học sinh tiêm trong ngày 26/4/2022 là 243 trẻ. Tất cả các em sau khi tiêm hiện tại sức khỏe đều ổn định, không xảy ra hiện tượng phản ứng sau tiêm.